Besluit het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Holland Rijnland houdende regels omtrent het uitoefenen van de bevoegdheden door het dagelijks bestuur van bedrijfvoeringsorganisatie Servicepunt71 (Mandaatbesluit Servicepunt71 / Holland Rijnland)

Geldend van 12-06-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Holland Rijnland houdende regels omtrent het uitoefenen van de bevoegdheden door het dagelijks bestuur van bedrijfvoeringsorganisatie Servicepunt71 (Mandaatbesluit Servicepunt71 / Holland Rijnland)
Citeertitel Mandaatbesluit Servicepunt71 / Holland Rijnland
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2019 nieuwe regeling

16-06-2017

bgr-2019-519

Onbekend.