Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel houdende regels voor toepassing van de Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob)

Geldend van 08-06-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel houdende regels voor toepassing van de Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob)
Citeertitel Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2019 Nieuwe regeling

21-05-2019

prb-2019-4150

Onbekend.