Privacy beleidskader

Geldend van 03-06-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kerkrade
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Privacy beleidskader
Citeertitel Privacybeleidskader gemeente Kerkrade
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-26962 exb-2019-26963 exb-2019-26964 exb-2019-26965 exb-2019-26966 exb-2019-26967 exb-2019-26968 exb-2019-26969 exb-2019-26970 exb-2019-26971 exb-2019-26972

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10 van de Grondwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2019 nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-136297

19n00001