Algemene Plaatselijke Verordening Waddinxveen 2009 (Na zevende wijziging)

Geldend van 01-06-2019 t/m 16-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddinxveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Waddinxveen 2009 (Na zevende wijziging)
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Waddinxveen 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2020 20-02-2021 Artt. 2:27, 2:37, Afd. 10A, art. 2:40a, 2:40b en 2:73a

16-12-2020

gmb-2020-339701

Onbekend.
01-06-2019 17-12-2020 Nieuwe regeling

15-05-2019

gmb-2019-134682

Onbekend.