Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende algemene regels over subsidieverlening (Algemene subsidieverordening Den Helder)

Geldend van 01-06-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Den Helder
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende algemene regels over subsidieverlening (Algemene subsidieverordening Den Helder)
Citeertitel Algemene subsidieverordening Den Helder
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening 2013, zoals vastgesteld op 28 januari 2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Deelsubsidieverordening “Topsportregeling”

Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2019

Beleidsregels subsidiëring deskundigheidsbevordering 2020

Subsidieregeling evenementen Den Helder 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019 Nieuwe regeling

27-05-2019

gmb-2019-134305

RVO19.0044