Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent haven (Havenreglement Maassluis)

Geldend van 01-06-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent haven (Havenreglement Maassluis)
Citeertitel Havenreglement Maassluis
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019 nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-134296

Onbekend.