Regeling vervallen per 29-12-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent havenbeheer (Havenbeheersverordening Maassluis 2019)

Geldend van 01-06-2019 t/m 28-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent havenbeheer (Havenbeheersverordening Maassluis 2019)
Citeertitel Havenbeheersverordening Maassluis 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Havenbeheersverordening Maassluis 2011.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019 29-12-2023 nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-134206

Onbekend.