Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de rechtspositie van het bestuur (Verordening rechtspositie bestuur waterschap Rijn en IJssel 2019)

Geldend van 18-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 28-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de rechtspositie van het bestuur (Verordening rechtspositie bestuur waterschap Rijn en IJssel 2019)
Citeertitel Verordening rechtspositie bestuur waterschap Rijn en IJssel 2019
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 56 van de Waterschapswet
  2. artikel 77 van de Waterschapswet
  3. artikel 78 van de Waterschapswet
  4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Rijn%20en%20IJssel/CVDR272257/CVDR272257_1.html
  5. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  6. Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2019 28-03-2019 nieuwe regeling

07-05-2019

wsb-2019-6086

Onbekend.