Regeling vervallen per 03-12-2021

Verordening van de gemeenteraad van Horst aan de Maas houdende regels over het verstrekken van startersleningen (Verordening starterslening gemeente Horst aan de Maas)

Geldend van 25-05-2019 t/m 02-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van Horst aan de Maas houdende regels over het verstrekken van startersleningen (Verordening starterslening gemeente Horst aan de Maas)
Citeertitel Verordening starterslening gemeente Horst aan de Maas
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op de startersleningen die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn verstrekt is de Verordening Starterslening gemeente Horst aan de Maas 2017 van toepassing.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2019 03-12-2021 nieuwe regeling

21-05-2019

gmb-2019-129506

2019.059.c