Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 19 maart 2019 tot vaststelling van het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK 2020 Gemeenten

Geldend van 24-05-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 19 maart 2019 tot vaststelling van het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK 2020 Gemeenten
Citeertitel Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader GTK 2020 gemeenten
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het GTK is van toepassing vanaf het begrotingsjaar 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2019 nieuwe regeling

19-03-2019

prb-2019-3835

PZH-2019-681289080 Dos-2019-001026