Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018

Geldend van 24-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Bloemendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018
Citeertitel GR GBKZ 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2019 01-01-2019 Nieuwe regeling

26-02-2019

stcrt-2019-29621

Onbekend.