Nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Belastingen en WOZ

Geldend van 24-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Staphorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Belastingen en WOZ
Citeertitel Nadere eisen openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-25353

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2019 01-01-2019 Nieuwe regeling

16-05-2019

gmb-2019-127168

19-13606