Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Someren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan
Citeertitel Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Someren/CVDR612487/CVDR612487_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2021 wijziging, art 2 lid 4

13-04-2021

gmb-2021-204031

Onbekend.
13-11-2020 01-07-2021 Wijziging, artikel 3 lid 2, afmetingen affiches

03-11-2020

gmb-2020-330482

Onbekend.
24-05-2019 13-11-2020 nieuwe regeling

07-05-2019

gmb-2019-126343

Onbekend.