Aanwijzen ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen

Geldend van 01-04-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Aanwijzen ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen
Citeertitel
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp toezichthouder
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. artikel 18.1a van de Wet milieubeheer
  3. artikel 22 van de Ontgrondingenwet
  4. artikel 7.1 van de Wet natuurbescherming
  5. artikel 15 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  6. artikel 7.1 van de Waterwet
  7. artikel 7.1 van de Wet ruimtelijke ordening
  8. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-323.pdf
  9. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-8000.pdf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2019 01-04-2019 nieuwe regeling

21-05-2019

prb-2019-3755

2019001315