Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2019

Geldend van 13-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drechterland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2019
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drechterland/624324/CVDR624324_2.html
  3. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  5. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  6. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
  7. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  8. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:21, 2:28, 2:29, 2:39, 2:46, 2:71, 3:7, 4:1, 4:5, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:24, 5:25, 5:28, 5:32, 5:33, 5:34

24-10-2022

gmb-2024-111370

997784
31-12-2023 13-03-2024 artikel 4:1, 4:5

24-10-2022

gmb-2023-564303

997784
26-11-2022 31-12-2023 hoofdstuk 5, afdeling 3, 6, artikel 2:48a, 2:50a, 2:73a, 4:10, 4:11, 4:12, 4:12a, 4:12b, 4:12c, 4:12d, 4:12e, 4:12f, 4:12g, 4:12h, 4:12i, 4:12j, 4:12k, 5:25a

24-10-2022

gmb-2022-524718

997784
28-12-2021 26-11-2022 Artt. 2:19b, 2:24, 2:28, 2:34, 2:48, 2:48a, 2:78, 2:80, 2:81a-2:81h, 3:7

22-11-2021

gmb-2021-476599

Onbekend.
25-12-2020 28-12-2021 Artikel 2:73a

14-12-2020

gmb-2020-347078

Onbekend.
16-06-2020 25-12-2020 artt. 2:27, 2:30, 2:44, 2:48a, 2:50a, 2:59

25-05-2020

gmb-2020-150604

Onbekend.
21-05-2019 16-06-2020 Nieuwe regeling

25-03-2019

gmb-2019-121895

Onbekend.