Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2019

Geldend van 26-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drechterland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2019
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drechterland/624324/CVDR624324_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2022 hoofdstuk 5, afdeling 3, 6, artikel 2:48a, 2:50a, 2:73a, 4:10, 4:11, 4:12, 4:12a, 4:12b, 4:12c, 4:12d, 4:12e, 4:12f, 4:12g, 4:12h, 4:12i, 4:12j, 4:12k, 5:25a

24-10-2022

gmb-2022-524718

997784
28-12-2021 26-11-2022 Artt. 2:19b, 2:24, 2:28, 2:34, 2:48, 2:48a, 2:78, 2:80, 2:81a-2:81h, 3:7

22-11-2021

gmb-2021-476599

Onbekend.
25-12-2020 28-12-2021 Artikel 2:73a

14-12-2020

gmb-2020-347078

Onbekend.
16-06-2020 25-12-2020 artt. 2:27, 2:30, 2:44, 2:48a, 2:50a, 2:59

25-05-2020

gmb-2020-150604

Onbekend.
21-05-2019 16-06-2020 Nieuwe regeling

25-03-2019

gmb-2019-121895

Onbekend.