Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019)

Geldend van 21-05-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019)
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019.
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Kinderopvang Neder-Betuwe 2010 en de Algemene subsidie verordening sociaal domein gemeente Neder-Betuwe 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-2019 nieuwe regeling

09-05-2019

gmb-2019-121283

Z/19/061713/RAAD/19/02532