Aanwijzen ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen

Geldend van 16-05-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Aanwijzen ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-8691.pdf
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-7017.pdf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2019 Nieuwe regeling

16-05-2019

prb-2019-3640

2019001242