Regeling vervallen per 03-01-2023

Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2019

Geldend van 21-08-2021 t/m 02-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Ouder-Amstel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2019
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-08-2021 03-01-2023 Artt. 4:6a, 2:50a

24-06-2021

gmb-2021-283527

Raadsbesluit nummer 43
17-05-2019 21-08-2021 Nieuwe regeling

18-04-2019

gmb-2019-120464

Onbekend.