Regeling vervallen per 04-02-2023

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Gilze en Rijen 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 03-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Gilze en Rijen 2019
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 04-02-2023 Onbekend

18-03-2019

gmb-2019-119314

Onbekend.