Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent openstelling niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat (Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat d.d. zomer 2019)

Geldend van 16-05-2019 t/m 29-08-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent openstelling niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat (Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat d.d. zomer 2019)
Citeertitel Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat d.d. zomer 2019
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR609482/CVDR609482_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2019 20-05-2019 17-11-2022 artikel 1

29-10-2019

prb-2019-7235

01704958
30-08-2019 07-11-2019 artikel 1.1

21-08-2019

prb-2019-5955

01691188
16-05-2019 30-08-2019 nieuwe regeling

07-05-2019

prb-2019-3569

01661273