Regeling vervallen per 17-12-2019

Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos

Geldend van 01-05-2019 t/m 16-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Nissewaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Archiefwet 1995
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2019 17-12-2019 nieuwe regeling

05-03-2019

stcrt-2019-27073

Onbekend.