Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent verificatie uitkeringsaanvragen en rechtmatigheidsondzoeken Verficatieprotocol uitkeringsaanvragen en rechtmatigheidsonderzoeken 2019

Geldend van 08-05-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent verificatie uitkeringsaanvragen en rechtmatigheidsondzoeken Verficatieprotocol uitkeringsaanvragen en rechtmatigheidsonderzoeken 2019
Citeertitel Verficatieprotocol uitkeringsaanvragen en rechtmatigheidsonderzoeken 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Verificatieprotocol 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2019 nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-111773

3904932