NOTA PARKEERNORMEN MEIERIJSTAD 2018

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling NOTA PARKEERNORMEN MEIERIJSTAD 2018
Citeertitel Nota parkeernormen Meierijstad 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Nota parkeernormen Meierijstad 2018
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.1.2, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-107987

Onbekend.