Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent Handboek kabels & leidingen Helmond 2014

Geldend van 08-05-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent Handboek kabels & leidingen Helmond 2014
Citeertitel Handboek kabels & leidingen Helmond 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2019 artikel 2.3, 7.1, 7.2.2, 8.1

31-10-2018

gmb-2019-112345

Onbekend.
03-05-2019 08-05-2019 nieuwe regeling

03-06-2014

gmb-2019-106461

Onbekend.