Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens Gemeente Westerwolde

Geldend van 26-04-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 20-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerwolde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens Gemeente Westerwolde
Citeertitel Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens Gemeente Westerwolde
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Zonneparken en kleine windmolens Westerwolde
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2019 20-03-2019 Nieuwe regeling

20-03-2019

gmb-2019-99890

Onbekend.