Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar

Geldend van 01-05-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar

Het College van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven:

gelet op artikel 2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

B e s l u i t :

 • A.

  Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid Wet Waardering Onroerende Zaken, de volgende gemeenteambtenaar:

 • Het hoofd van de afdeling Advies en Ondersteuning.

 • B.

  Bij afwezigheid of verhindering van de hierboven genoemde functionaris treden de navolgende gemeenteambtenaren in voornoemde functie:

  • 1.

   Het hoofd van de Afdeling Facilitair Bedrijf;

  • 2.

   Het hoofd van de Afdeling Mens en Omgeving.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven op 16 april 2019.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

H.J. de Ruiter M.J.A. Delhez

secretaris burgemeester