Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels terugvordering en invordering Wmo Gemeente Sittard-Geleen 2019

Geldend van 16-04-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels terugvordering en invordering Wmo Gemeente Sittard-Geleen 2019
Citeertitel Beleidsregels terugvordering en invordering Wmo Gemeente Sittard-Geleen 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.3.5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 2.3.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. artikel 2.3.8 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. artikel 2.3.9 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  5. artikel 2.3.10 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  6. artikel 2.4.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  7. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Sittard-Geleen/CVDR481624/CVDR481624_2.html
  8. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2019 nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-89386

2358951