Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland houdende Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020)

Geldend van 23-04-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland houdende Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020)
Citeertitel Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020)
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2019 Nieuwe regeling

02-04-2019

prb-2019-2799

19009528