Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent lening voor kosten van voorzieningen Verordening consumptieve Blijverslening gemeente Opsterland 2019

Geldend van 01-05-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Opsterland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent lening voor kosten van voorzieningen Verordening consumptieve Blijverslening gemeente Opsterland 2019
Citeertitel Verordening consumptieve Blijverslening gemeente Opsterland 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2019 nieuwe regeling

08-04-2019

gmb-2019-89162

2019-01540