Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008
Citeertitel Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008.
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp reglement, hhnk, hoogheemraadschap, Hollands Noorderkwartier
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 2
  2. Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Onderdeel A van artikel I werkt terug tot 1 januari 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 artikel 9, bijlage

12-11-2018

prb-2018-9699

Onbekend.
25-03-2015 01-01-2019 art. 5, art. 9, art. 12, art. 13, art. 23, kaart.

02-02-2015

Provinciaal Blad, 2015, 45

voordracht gedeputeerde staten
22-12-2009 25-03-2015 artt. 5, 21, 22

09-11-2009

Provinciaal Blad, 2009, 169

2009-63227