Regeling vervallen per 20-06-2020

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2019

Geldend van 20-04-2019 t/m 19-06-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Landsmeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2019
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2019 20-06-2020 Nieuwe regeling

28-03-2019

gmb-2019-88660

2019-11