Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Lochem

Geldend van 12-04-2019 t/m heden

Intitulé

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Lochem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem hebben besloten

1. De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG2018, ter uitwerking van de AVOI, vast te stellen als nadere regel van de AVOI;

2. De huidige Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen van 15 maart 2016 in te trekken;

3. Het besluit onder 1 bekend te maken en op de dag na bekendmaking in werking te laten treden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018.

De secretaris, De burgemeester,

R. Starke, S. van 't Erve