Regeling vervallen per 26-09-2023

UITVOERINGSREGELS BIJ DE KEUR HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 2018

Geldend van 18-10-2022 t/m 25-09-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling UITVOERINGSREGELS BIJ DE KEUR HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 2018
Citeertitel Uitvoeringsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-56116 exb-2022-56117

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 56 van de Waterschapswet
  2. artikel 6.13 van de Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit algemene regels Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. In de bijlage bij de Keur, Uitvoeringsregels en Beleidsregels treft u aan: begrippenlijst, profielen waterkeringen, toepassing van klei binnen de zone waterstaatswerk, beweiden van gronden bij een waterkering en kaarten. De kaarten zijn ook te raadplegen op: https://hdsr.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Keurkaarten De Uitvoeringsregels bevatten stroomschema's die vanwege de format niet in de CVDR kunnen worden geupload. Voor de stroomschema's en andere afbeeldingen wordt verwezen naar de pdf versie in de bijlage bij deze regeling. Bij de wijziging van 26-4-2021: met de wijziging van de leggers bij besluit van 7-10-2020, zijn de kaarten in de bijlage aangepast en tevens te raadplegen op: https://hdsr.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Keurkaarten-2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2022 26-09-2023 hfst. 13 e.a.

01-02-2022

wsb-2022-11224

1838661
07-05-2021 18-10-2022 bijlage

26-04-2021

wsb-2021-5610

1732034
18-06-2020 07-05-2021 hoofdstuk 3

26-05-2020

wsb-2020-6194

1648673
01-05-2019 18-06-2020 nieuwe regeling

05-02-2019

wsb-2019-3808

1483299, 1502764