Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent Beleidsnotitie Huisvesting shortstay - arbeidsmigranten 2018

Geldend van 04-04-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Echt-Susteren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent Beleidsnotitie Huisvesting shortstay - arbeidsmigranten 2018
Citeertitel Beleidsnotitie Huisvesting shortstay - arbeidsmigranten 2018 Gemeente Echt-Susteren
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2019 nieuwe regeling

19-04-2019

gmb-2019-79117

Onbekend.