Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent lening Verordening Starterslening gemeente Oldenzaal 2019

Geldend van 03-04-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent lening Verordening Starterslening gemeente Oldenzaal 2019
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Oldenzaal 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening VROM Starterslening gemeente Oldenzaal 2010. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2019 nieuwe regeling

25-03-2019

gmb-2019-77065

885