Regeling vervallen per 02-04-2019

Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Geldend van 02-04-2019 t/m 01-04-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Etten-Leur
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Citeertitel
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2019 02-04-2019 Zesde wijziging

06-07-2018

stcrt-2019-18391

Onbekend.