Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lochem

Geldend van 16-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lochem
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lochem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-69092 exb-2022-69094 exb-2022-69095 exb-2022-69096 exb-2022-69097 exb-2022-69098 exb-2022-69099 exb-2022-69100 exb-2022-69101 exb-2022-69102 exb-2023-949

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2021 wijziging artikelen 2.73a lid 3, 2.24, lid 1 onder d, 2.28 lid 5, titel afdeling 8a, 2.34a lid 1, 2 en 4, 2.34b lid 4, 2.48 lid 2 onder a en b en 3.5 lid 2 onder c onder 1

13-12-2021

gmb-2021-456912

Onbekend.
15-07-2021 16-12-2021 Wijziging van artikel 2.74a

05-07-2021

gmb-2021-218970

Onbekend.
26-11-2020 15-07-2021 Wijziging artikelen 2.26, 2.50a en 2.73a

23-11-2020

gmb-2020-304359

2020-183242
01-04-2019 26-11-2020 Nieuwe regeling

18-03-2019

gmb-2019-69337

Onbekend.