Verordening van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels voor de nadeelcompensatie Amsteltram (Verordening nadeelcompensatie Amsteltram)

Geldend van 19-03-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels voor de nadeelcompensatie Amsteltram (Verordening nadeelcompensatie Amsteltram)
Citeertitel Verordening nadeelcompensatie Amsteltram
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 229 van de Gemeentewet
  4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/CVDR612548/CVDR612548_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2019 01-03-2019 Nieuwe regeling

19-03-2019

bgr-2019-314

BBV/2019/6793