Beleidsregel uitgifte nachtvergunning cafés en Beleidsregel uitgifte nachtvergunning maaltijd/spijsverstrekkers. Voorschriften verbonden aan nachtvergunning cafés en Voorschriften verbonden aan nachtvergunning maaltijd/spijsverstrekkers.

Geldend van 21-03-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel uitgifte nachtvergunning cafés en Beleidsregel uitgifte nachtvergunning maaltijd/spijsverstrekkers. Voorschriften verbonden aan nachtvergunning cafés en Voorschriften verbonden aan nachtvergunning maaltijd/spijsverstrekkers.
Citeertitel Beleidsregel nachtvergunningen
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Middelburg/CVDR362216/CVDR362216_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2019 Nieuwe beleidsregel nachtvergunningen

12-02-2019

gmb-2019-66174

197798