Collegevoorstel Regeling maatschappelijk verlof gemeente Veldhoven 2019

Geldend van 19-03-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Collegevoorstel Regeling maatschappelijk verlof gemeente Veldhoven 2019
Citeertitel Regeling maatschappelijk verlof
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2019 nieuwe regeling

12-03-2019

gmb-2019-63640

Onbekend.