Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van 12 maart 2019, PZH-2019-681321192 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019 (Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019)

Geldend van 05-11-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 12 maart 2019, PZH-2019-681321192 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019 (Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019.
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur en Milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/453124/CVDR453124_4.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Na de openstellingsperiode kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Nadien is de regeling gewijzigd. Daarom is de uitwerkingstredingsdatum gezet op 1 januari 2020, na deze wijziging.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2019 01-01-2020 artikel 3

29-10-2019

prb-2019-7182

PZH-2019-692628218 (DOS 2013-0010135)
15-03-2019 05-11-2019 Nieuw besluit

12-03-2019

prb-2019-1859

PZH-2019-681321192