Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Ondersteuning Mens en Gezin gemeente Westerkwartier

Geldend van 13-03-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Ondersteuning Mens en Gezin gemeente Westerkwartier

 • A. Hierbij verleen ik, G. Hoek, teamleider/coach van het team Ondersteuning Mens en Gezin, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 6 maart 2019 verleende goedkeuring, schriftelijk ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd aan:

  • 1.

   de administratief medewerkers Jeugd, Werk & Inkomen en Wmo,

  • 2.

   de medewerkers Inkomen;

  • 3.

   de medewerkers Terugvordering en verhaal; en

  • 4.

   aan de juridisch specialisten Sociaal Domein,

 • dit voor zover de betreffende bevoegdheden tot hun takenpakket behoren.

 • B. Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 • C. Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Ondertekening

Leek, d.d. 6 maart 2019

G. Hoek

Teamleider/coach team Ondersteuning Mens en Gezin