Regeling vervallen per 04-03-2021

Ondermandaatbesluit 2019 teamleiders/coaches team Mens en Gezin gemeente Westerkwartier

Geldend van 13-03-2019 t/m 03-03-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2019 teamleiders/coaches team Mens en Gezin gemeente Westerkwartier

  • A. Hierbij verlenen wij, H. Peursum en R. Veenstra, teamleiders/coaches van het team Ondersteuning Mens en Gezin, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 6 maart 2019 verleende goedkeuring, schriftelijk ondermandaat aan:

    • 1.

      de consulenten Jeugd, Werk & Inkomen en Wmo,

  • dit voor zover de betreffende bevoegdheden tot hun takenpakket behoren.

  • B. Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

  • C. Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Ondertekening

Leek, d.d. 6 maart 2019

H. Peursum en R. Veenstra

Teamleiders/coaches teams Mens en Gezin