Strategisch beleid Informatieveiligheid & Privacy 2019-2021

Geldend van 14-03-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oisterwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Strategisch beleid Informatieveiligheid & Privacy 2019-2021
Citeertitel Strategisch beleid Informatieveiligheid & Privacy
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2019 nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-56283

Onbekend.