Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 20 februari 2019 tot verhoging van het subsidieplafond voor het jaar 2019 van de Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland

Geldend van 02-03-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 20 februari 2019 tot verhoging van het subsidieplafond voor het jaar 2019 van de Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland
Citeertitel Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Economie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 105 van de Provinciewet
  2. artikel 143 van de Provinciewet
  3. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2019 nieuwe regeling

20-02-2019

prb-2019-1610

PZH-2018-674462616