AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 5:12 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (overlast van fiets of bromfiets)

Geldend van 20-02-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 5:12 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (overlast van fiets of bromfiets)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 APV
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid, APV
Externe bijlagen exb-2019-11502

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://www.brummen.nl/fileadmin/brummen/Documenten/APV__Brummen_2019.pdf
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Brummen/CVDR619057/CVDR619057_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2019 Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 APV

19-02-2019

gmb-2019-50534

Z029123/D291648