Regeling vervallen per 07-06-2023

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vaals 2019

Geldend van 01-01-2022 t/m 06-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vaals 2019
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vaals 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 07-06-2023 afdeling 10, artikel 2:39, 2:39A, 2:39B, 2:39C, 2:40, 2:40A, 2:40B, 2:40C, 2:40D, 2:40E, 2:40F, 2:40G, 2:40H, 2:40I, 2:40J, 2:40K

13-12-2021

gmb-2021-468667

21.0007805
19-12-2020 01-01-2022 artikel 2:71, 2:73a

14-12-2020

gmb-2020-336348

20.0009512
05-03-2019 19-12-2020 nieuwe regeling

18-02-2019

gmb-2019-49985

Onbekend.