Regeling vervallen per 31-12-2023

Openstellingsbesluit POP3 Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe 2019

Geldend van 01-03-2019 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit POP3 Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe 2019
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/379352/CVDR379352_10.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2019 31-12-2023 nieuwe regeling

26-02-2019

prb-2019-1512

2019000515