Regeling vervallen per 02-04-2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 12 februari 2019, PZH-2019-676716111 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2019, maatregel 3 (Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2019)

Geldend van 23-02-2019 t/m 01-04-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 12 februari 2019, PZH-2019-676716111 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2019, maatregel 3 (Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2019)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2019
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur en Milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Zuid-Holland/368214/368214_10.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In de regeling is bepaald dat zij vervalt op 31 december 2020. Maar na afloop van de openstellingsperiode kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Daarom is de uitwerkingtredingsdatum gezet op 2 april 2019..

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2019 02-04-2019 nieuwe regeling

12-02-2019

prb-2019-1323

PZH-2019-676716111