Verordening waterbergingsfonds Gemert-Bakel

Geldend van 19-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Gemert-Bakel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening waterbergingsfonds Gemert-Bakel
Citeertitel Verordening waterbergingsfonds Gemert-Bakel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2019 01-01-2019 Nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2019-37918

22970-2018